top of page

Kursevaluering

Vi i Interactive Norway ønsker alltid å forbedre oss, og derfor setter vi stor pris på at du vil bruke et kort øyeblikk på å gi oss en tilbakemelding.

Hva beskriver best din arbeidsplass?
Hvilket produkt har du blitt kurset i?
I hvilken grad bidro kurset til at du ønsker å bruke løsningen i din undervisning?I hvilken grad bidro kurset til at du ønsker å bruke løsningen i din undervisning?
I hvilken grad var kurset praksisnært for deg?I hvilken grad var kurset praksisnært for deg?
bottom of page