top of page

Lesestøtte med engasjerende leser

Lytt til tekst i Lumio med Engasjerende leser. Oversett teksten til over hundre forskjellige språk, se illustrasjoner relatert til ord i teksten, marker ordklasser og del ord inn i stavelser.

Engasjerende leser er et multisensorisk verktøy som støtter elevenes lesing i Lumio. Trykk på teksten for å lytte, eller oversett teksten til over 100 tilgjengelige språk direkte i Lumio.

Elevene kan markere enkeltord eller uttrykk, justere lesehastighet, endre tekstformat og bakgrunnsfarge. De kan også markere ulike ordklasser i teksten og dele ord inn i stavelser.

Engasjerende leser kan bidra til mestringsfølelse, økt leseforståelse og lesehastighet. Verktøyet kan tas i bruk i leseopplæring, som støtte og tilpassing av undervisningen, og i arbeid med språkopplæring på alle trinn.

bottom of page