top of page

Opplæring

Lumio by SMART

Del læringsopplegg med elever

La elevene jobbe med læringsopplegget som hjemmearbeid eller i selvstendige arbeidsøkter

Del læringsopplegg med elever slik at de kan gjennomføre oppgaver, aktiviteter, lese og lytte til lærerens presentasjon i eget tempo i selvstendige arbeidsøkter eller utenom undervisningstid.

bottom of page