top of page

Opplæring

SMART Board GX

Flytt, kopier og slett i tavla

Flytt, kopier og slett tekst og objekter i tavla på SMART Board GX

Aktiver objektsredigering og marker objektet du vil flytte, kopiere og slette objekter i tavla på SMART Board GX.

bottom of page