top of page

Opplæring

Lumio by SMART

Formler og funksjoner

Skriv formler og ligner innenfor matematikk og kjemi direkte i Lumio

Ta i bruk verktøyet som lar deg skrive korrekte representasjoner av formler og ligninger med tall og symboler. Modeller og formuler oppgaver til elever på alle klassetrinn.

bottom of page