top of page

Opplæring

SMART Board MX

Sett inn bilder og videoer i tavla på SMART Board

Sett inn bilder og video i den interaktive tavlen til SMART

Søk etter bilder og videoer fra YouTube i den digitale whiteboarden til SMART. Elementene settes direkte inn på arbeidsområdet og kan skaleres og flyttes på.

bottom of page