top of page

Samfunnsfag

8.-10. trinn, Videregående

Demokrati og medborgerskap

Kvinnedagen

Kjerneelementer

Demokratiforståelse og deltakelse

Læringsmål

Drøfte verdien av likestilling og konsekvenser av et kjønnsdelt arbeidsmarked

I dette undervisningsopplegget kan klassen lære om kvinnekampen i Norge, likestilling og feministbegrepet. Samtale om den internasjonale kvinnedagen, hvordan den har utviklet seg i Norge opp igjennom årene, og hvor vi står i dag.

bottom of page