top of page

Norsk

5.-7. trinn

Ordklasser

Kjerneelementer

Språket som system og mulighet

Læringsmål

Bruke fagspråk og kunnskap om ordklasser og setningsoppbygging i samtale om egne og andres tekster.

I dette undervisningsopplegget lærer elevene om de ulike ordklassene i det norske språk. Gjennom ulike spill og oppgaver blir de invitert til å aktivt delta og tilegne seg kunnskap om oppbygningen av det norske språket. Elevene får også muligheten til å delta i en quiz og bli nærmere kjent med ulike fremmedord knyttet til grammatikk.

bottom of page