top of page

Naturfag

1.-4. trinn

Småkryp

Kjerneelementer

Jorda og livet på jorda

Læringsmål

Undre seg og utforske ulike dyrearters tilpasninger til miljø og levesteder

Utforsk og samtale om hvilke småkryp elevene kjenner fra nærmiljøet. Her får elevene ta i bruk kunnskapen de har om småkryp i samtale med klassen eller en læringsvenn, lese eller lytte til en tekst og gjennomføre spillbaserte aktiviteter for å teste hva de husker fra teksten. Undervisningsopplegget kan brukes som en introduksjon før elevene jobber videre med en egen tekst eller presentasjon om et valgfritt småkryp.

bottom of page