top of page

Workshop

SMART Board

Øv på å finne og bruke skjermens innebygde funksjoner og verktøy! Alle oppgavene har en beskrivelse av fremgangsmåte.

Oppstart

Slå på skjermen og lokaliser bryteren bak skjermens ramme

på.png

Dersom skjermen står i dvalemodus, kan du slå den på med "på"-knappen som sitter på høyre side på rammen.

Under rammen bak skjermen, finner du en strømbryter. Dersom du ikke klarer å slå på skjermen med knappen foran på rammen, kan du sjekke om strømbryteren er på og at skjermen er koblet til strøm.

Oppstart

Knapper

Finn "hjem"-knappen merket met et hus

knapper.png

Foran på høyre side av skjermens ramme, finner du 7 knapper: 
 

 • Huset: Tar til hjemskjermen

 • Inndata: Vis tilkoblede enheter 

 • Lerret: Svartlegg skjermen

 • Play/pause 

 • Volum

 • På/av: Sett skjermen i dvalemodus/slå på skjermen

Knapper

Tavla

Skriv, visk og sett inn bilde

Gå til hjem-skjermen (trykk på "huset").

Åpne en ny tavle.

 • Skriv med pennen

 • Visk med håndflaten

 • Flytt med fingeren

 • Sett inn et bilde eller video

 • Sett inn en ny side og velg blant grafiske organisatorer

 • Prøv Del budskapet

Tavla

Nettleser

Gå inn på en valgfri nettressurs

Gå til hjem-skjermen (trykk på "huset").

Åpne nettleseren som ligger blant favorittappene på hjem-skjermen. 

Her kan du gå inn på en valgfri nettressurs.

Stjernemarker nettsider for å lagre dem blant dine favoritter.

Nettleser

Apper

Merk en app som favoritt

Gå til hjem-skjermen (trykk på "huset").

Nederst på hjemskjermen ser du Apper
 i menyen. Her finner du apper som er installert på skjermen, og kan åpne SMART sitt app-bibliotek for å installere nye apper. 

Trykk på stjernen for å markere appen som favoritt. Favorittmarkerte apper vises på hjem-skjermen.

Apper

Filer

Slett en fil

Gå til hjem-skjermen (trykk på "huset").

Nederst på hjemskjermen ser du Filer
 i menyen. Her finner du alle filer som er lagret lokalt på skjermen. Hvis du logger inn på skjermen, finner du også fine private filer som du har opprettet i Lumio by SMART.

Hold inne på filen for å markere den, og velg slett

Filer

Skjermdeling

Test ut skjermdeling fra en ekstern enhet på skjermen

Gå til hjem-skjermen (trykk på "huset").

Nederst på hjemskjermen ser du Skjermdeling
 i menyen. Her får du opp navnet på skjermen og hvilket nett skjermen er tilkoblet. Husk at enheten du speiler fra, må være koblet til samme nett.

Del bilde og lyd fra enheten din slik du ellers deler til for eksempel Apple TV og Chromecast.

Skjermdeling

PC-tilkobling

Prøv ut Micrsoft Ink med tilkoblet PC

Gå til hjem-skjermen (trykk på "huset").

Nederst på hjemskjermen ser du Inndata i menyen. Her får du opp en forhåndsvisning av tilkoblede enheter.

Koble til PC-en med HDMI og USB. (USB er nødvendig for å overføre touch)

Åpne en fil i for eksempel PowerPoint, start presentasjonen og bruk pennene til å skrive direkte i presentasjonen din.

PC-tilkobling

Innstillinger

Endre bakgrunn på skjermen

Gå til hjem-skjermen (trykk på "huset").

Når du er på hjem-skjermen, får du tilgang til et tannhjul i nedre venstre hjørne på skjermen, som tar deg til skjermens innstillinger.

Bla i menyen og velg Bakgrunn. Her kan du velge blant bildene som ligger lagret på skjermen, eller koble til en minnebrikke med personlige bilder.

Innstillinger
Smartskole_banner logo.jpg
bottom of page