top of page

Kommunikasjon, språk og tekst

Kommunikasjon og språk

De tre bukkene bruse

Læringsmål

Møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer

I dette læringsopplegget kan barna bli med på å fortelle eventyret om de tre bukkene bruse gjennom interaktive virkemidler. Beveg karakterene, lytt til eventyret og engasjer barna med aktiv deltakelse på skjermen.

bottom of page