top of page

Se våre undervisningopplegg for ditt klassetrinn

Søk undevisningsopplegg

Søk

Samfunnsfag

Identitet

Engelsk

Synonyms

Musikk

Løkker i musikk

Kunst og håndverk

Kreative kruseduller

Naturfag

Koding: Løkker

Norsk

Superhelter

Digitale konkreter

Digitale konkreter gjør det enkelt å visualisere vanskelig lærestoff, bidrar til økt forståelse og kan være et virkemiddel for å holde på elevenes oppmerksomhet. 

Illustrasjon av en svane som er bygd opp av geometriske figurer. Firkanter og trekanter  i ulike farger er satt sammen til et bilde.
bottom of page