top of page

Kommunikasjon, språk og tekst

Kommunikasjon og språk

De tre små grisene

Læringsmål

Møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer

I dette undervisningsopplegget kan de voksene fortelle barna eventyret om de tre små grisene gjennom interaktive virkemidler. Beveg karakterene, les eventyret og engasjer barna med aktiv deltakelse på skjermen.

bottom of page