top of page

Natur, miljø og teknologi

Utforske og forstå naturen gjennom digitale hjelpemidler

Dyrene på bondegården

Læringsmål

Få kunnskap om dyr og dyreliv

I denne filen blir barna bedre kjent med dyrene som bor på bondegården. Hva spiser de, hva sier de og hvordan kommuniserer de? Gjennomfør spill og aktiviteter med barna knyttet til temaet.

bottom of page