top of page

Kropp, bevegelse, mat og helse

Livsmestring og helse

Klær og bekledning

Læringsmål

Oppleve trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt

I dette læringsopplegget inviteres barna til å være med å kle på «Froggy». De møter både klær man vanligvis har på seg inne i barnehagen, ute på sommeren og ute på vinteren. Ved å dra de ulike klesplaggene på plass på karakteren «Froggy», stimuleres barnas taktile sans. De øver samtidig på å gjenkjenne de ulike typene plagg, og det kan skape et samtaleemne rundt hvorfor vi bruker de ulike plaggene til ulik tid.

bottom of page