top of page

Kommunikasjon, språk og tekst

Kommunikasjon og språk

Reveenka

Læringsmål

Møte et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer

I dette læringsopplegget kan de voksene fortelle barna eventyret om Reveenka gjennom interaktive virkemidler. Beveg karakterene, les eventyret og engasjer barna med aktiv deltakelse på skjermen.

bottom of page