top of page

Opplæring

Lumio by SMART

Aktivitetsdashbord

Se elevenes fremgang i de spillbaserte aktivitetene i Lumio.

Velg mellom å modellere aktiviteten eller se elevenes progresjon i aktivitetsdashbordet. Aktivitetsdashbordet er tilgjengelig i aktivitetene rekkefølge, koble dem sammen og supersortering.

bottom of page