top of page

Opplæring

Lumio by SMART

Individuell utleveringsoppgave

Gi elevene redigeringstillatelse

Del ut oppgaver til elevenes egne enheter direkte fra Lumio. Her kan elevene interagere med innholdet, skrive, tegne og sette inn bilder. Læreren kan se elevenes arbeid i sanntid, veilede og gi tilbakemeldinger.

bottom of page