top of page

Opplæring

SMART Board GX

Lagre tavlefil i digital whiteboard

Lagre tavlefiler i SMART Board GX

Lagre tavlefiler på SMART Board GX slik at dere kan fortsette arbeidet på et senere tidspunkt

bottom of page