top of page

Opplæring

Lumio by SMART

Spillbaserte aktiviteter

Gi elevene hyppig respons med spillbaserte aktiviteter

Spillbaserte aktiviteter er ferdige maler for spill hvor læreren definerer innhold og struktur. Aktivitetene kan blant annet fungere som et verktøy for å vekke forkunnskaper innenfor et nytt tema, repetisjon og som tester ved avslutning av et tema. Aktivitetene gjør det enkelt å gi elevene umiddelbar og hyppig respons.

bottom of page