top of page

Matematikk

5.-7. trinn

Øv på gangetabellen!

Kjerneelementer

Matematiske kunnskapsområder

Læringsmål

Representere multiplikasjon på ulike måter og oversette mellom de ulike representasjonene

Utforske multiplikasjon ved telling

Undervisningsopplegget er laget som inspirasjon til hvordan du kan ta i bruk spillbaserte aktiviteter og funksjoner i Lumio. Filen tar for deg gangetabellen fra 1 – 10, men bli gjerne inspirert til å lage mer avanserte oppgaver med de spillbaserte aktivitetene.

bottom of page