top of page

Norsk

8.-10. trinn, 1.-4. trinn, 5.-7. trinn, Videregående

Alfabetet på tegnspråk

Kjerneelementer

Språklig mangfold

Læringsmål

Utforske og samtale om språklig variasjon og mangfold i nærmiljøet

Sammenligne ord og uttrykk i norsk og andre språk

Visste du at hvert land har sitt eget tegnspråk? Det norske tegnspråket er et minoritetsspråk med offisiell status i Norge. Det vil si at de fleste døve har tegnspråk som sitt primærspråk og får undervisning i tegnspråk på skolen. I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med det norske enhåndsalfabetet gjennom interaktive oppgaver, spill og samtaleaktiviteter.

bottom of page