top of page

KRLE

8.-10. trinn, Videregående

Demokrati og medborgerskap

Antikkens filosofer

Kjerneelementer

Etisk refleksjon

Læringsmål

Utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål

I dette læringsopplegget blir dere bedre kjent med Sokrates, Platon og Aristoteles gjennom ulike tekster, filmer og interaktive oppgaver/spill. Vi tar også en nærmere titt på hva filosofi er og hvordan man kan tenke filosofisk.

Elevene får muligheten til å velge mellom ulike måter å fremstille enten Sokrates, Platon eller Aristoteles på. Dette gjennom enten en digital presentasjon, egenkomponert film eller tegning/skriving.

bottom of page