top of page

Matematikk

5.-7. trinn

Brøk og prosent

Kjerneelementer

Resonnering og argumentasjon, abstraksjon og generalisering

Læringsmål

Utforske og forklare sammenhenger mellom brøk, desimaltall og prosent og bruke det i hoderegning.

Lær om sammenhengen mellom brøk og prosent. Skap refleksjon, løs oppgaver og gjennomfør spillbaserte aktiviteter.

bottom of page