top of page

Samfunnsfag

Videregående, 8.-10. trinn

Demokrati og medborgerskap

Den franske revolusjonen

Kjerneelementer

Demokratiforståelse og deltakelse

Læringsmål

Reflektere over hvordan menneskene har kjempet for endringer i samfunnet påvirket av historisk kontekst.

Lær om den franske revolusjonen. Gjenfortell enkle trekk fra historien og reflekter rundt hva den franske revolusjonen har betydd for dagens demokrati.

bottom of page