top of page

Samfunnsfag

5.-7. trinn

Demokrati og medborgerskap

Det gamle Egypt

Kjerneelementer

Demokratiforståelse og deltakelse

Læringsmål

Utforske hvordan mennesker i fortiden livnærte seg. Samtale om hvordan endringer i livsgrunnlag og teknologi påvirker demografi, levekår og bosettingsmønster.

Lær om det gamle Egypt i et tverrfaglig opplegg. Plasser hendelser på en tidslinje og finn Egypt på kartet.

bottom of page