top of page

Naturfag

5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Bærekraftig utvikling

Energi

Kjerneelementer

Energi og materie

Læringsmål

Samtale om hva energi er, og utforske ulike energikjeder

Gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på

I dette undervisningsopplegget lærer elevene om ulike former for energi, energikilder, energibegreper og hva energi er. De vil møte ulike tekster, refleksjonsoppgaver, spill og aktiviteter som kan gjennomføres individuelt, i grupper eller i fellesskap.

bottom of page