top of page

Naturfag

Barnehage, 1.-4. trinn

Folkehelse og livsmestring

Gjenkjenn følelsene

Kjerneelementer

Livsmestring og helse

Læringsmål

Bli trygge på egen kropp, få en positiv oppfatning av seg selv og bli kjent med egne følelser

I dette undervisningsopplegget blir barna kjent med ulike typer følelser og hvordan man gjenkjenner dem. De får også mulighet til å dele hva de selv blir triste, redde eller glade av. Opplegget inneholder både spill, filmer, samtaleaktiviteter og sorteringsaktiviteter.

bottom of page