top of page

Etikk, religion og filosofi

1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Hinduismen

Kjerneelementer

Kjennskap til religioner og livssyn

Læringsmål

Beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner

Dette undervisningsopplegget er en del av en serie på fem opplegg om "De 5 verdensreligionene". De tar sikte på å gi elevene en bredere forståelse av de fem største religionene vi har i verden. Ved å jobbe med dem, vil elevene se både likheter og forskjeller mellom religionene samt lære spennende detaljer om hver enkelt religion. Man kan gjennomføre hvert enkelt opplegg hver for seg, eller jobbe simultant med oppleggene.

Undervisningsoppleggene inneholder tekster, filmer, spill, quizer og andre spennende elementer som elevene kan jobbe med individuelt, i grupper eller sammen i klassen.

bottom of page