top of page

Samfunnsfag

8.-10. trinn

Hva er kunstig intelligens?

Kjerneelementer

Undring og utforskning

Læringsmål

Bruke samfunnsfaglige metoder og digitale ressurser i egne undersøkelser, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte hvor gyldige og relevante funnene er.

Målet med dette interaktive undervisningsopplegget er å introdusere ungdomsskoleelever for den fascinerende verdenen av kunstig intelligens og hjelpe dem med å forstå grunnleggende begreper, anvendelser og konsekvenser.

bottom of page