top of page

Naturfag

5.-7. trinn

Hva er organismer?

Kjerneelementer

Jorda og livet på jorda

Læringsmål

Gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på ulike organismers særtrekk

Hva er organismer? Gjennom dette undervisningsopplegget får elevene reflektere rundt hva det vil si å være en levende organisme og hvilke kriterier som må oppfylles for å definere liv. Læringsopplegget inneholder refleksjonsoppgaver, spill og aktiviteter som kan gjennomføres individuelt eller i fellesskap.

bottom of page