top of page

Samfunnsfag

5.-7. trinn

Folkehelse og livsmestring

Identitet

Kjerneelementer

Identitetsutvikling og fellesskap. Utforskning av eksistensielle spørsmål og svar.

Læringsmål

Reflektere over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk. Bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring.

Hva er identitet? Reflekter over variasjoner i personlig og sosial identitet og utforsk filosofiske tenkemåter.

bottom of page