top of page

Matematikk

5.-7. trinn, 1.-4. trinn

Innholdsrike dager

Kjerneelementer

Modellering og anvending

Læringsmål

Formulere og løse problemer fra egen hverdag som har med tid å gjøre

Et matematikkopplegg om tid! I løpet av hverdagen utfører man en rekke ulike aktiviteter. Helt fra man står opp om morgningen til man legger seg om kvelden, er det ulike gjøremål som skal utrettes. Ved hjelp av klokken kan vi strukturere tiden og vite når de ulike aktivitetene starter og slutter.
I dette undervisningsopplegget vil elevene lære om klokken og regning med tid gjennom ulike aktiviteter som baserer seg på elementer fra deres egen hverdag.

bottom of page