top of page

Annet

1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Kodeknekkeren

Kjerneelementer

Læringsmål

Læringsopplegget er laget som inspirasjon til hvordan du kan ta i bruk spillbaserte aktiviteter og funksjoner i Lumio.

Løs koder og bruk spillbaserte aktiviteter til å undersøke om løsningen er korrekt! Her har vi samlet inspirasjon til hvordan du kan bruke Lumio by SMART og de spillbaserte aktivitetene til en selvstendig arbeidsøkt for elevene.

Oppgavene i kodeknekkeren kan brukes som en repetisjon, mengdetrening eller deles ut som hjemmearbeid. Kodene og oppgavene kan endres og tilpasses ditt trinn og fag.

bottom of page