top of page

Naturfag

1.-4. trinn, 5.-7. trinn

Folkehelse og livsmestring

Kroppen

Kjerneelementer

Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter

Læringsmål

Gjøre rede for kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen. Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener.

Lær om kroppens indre organer, plasser organene på riktig sted. Gjennomfør et forsøk i klasserommet om minnet vårt og hvordan vi best kan huske ting.

bottom of page