top of page

Naturfag

1.-4. trinn, 5.-7. trinn

Livet i Norskehavet

Kjerneelementer

Jorda og livet på jorda

Læringsmål

Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut

I dette undervisningsopplegget vil elevene bli kjent med Norskehavet og artene som lever der. De vil gjennom ulike oppgaver, spillbaserte aktiviteter, quizer, filmer og nettsider få dypere innsikt i mangfoldet av arter vi har i havet som omslutter landet vårt.

Elevene vil også lære om truede dyrearter og årsakene til dette. Gjennom en individuell oppgave får elevene også muligheten til å fordype seg i en art de ønsker å finne ut mer om, og lage en presentasjon som kan deles med resten av klassen.

bottom of page