top of page

Matematikk

5.-7. trinn, 1.-4. trinn

Måling av lengde

Kjerneelementer

Utforsking og problemløsning

Læringsmål

Måle og sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av ikke-standardiserte og standardiserte måleenheter, og beskrive hvordan man kan samtale om resultatene.

I dette undervisningsopplegget vil elevene lære om det metriske systemet og måling av lengde. Opplegget består av noen fellesaktiviteter, filmer og tekster, samt ulike individuelle oppgaver og spillbaserte aktiviteter. Om elevene sitter i par/grupper må de gjerne løse oppgavene sammen.

bottom of page