top of page

Mat og helse

1.-4. trinn, 5.-7. trinn

Folkehelse og livsmestring

Matmerking, næringsstoffer og matvaregrupper

Kjerneelementer

Helsefremmende kosthold

Læringsmål

Fortelle om hva som kjennetegner sunn og variert mat og hvorfor det er viktig for helsa

I dette undervisningsopplegget møter elevene oppgaver, videoer, spill og aktiviteter, hvor de lærer om matvaremerking, næringsstoffer og matvaregrupper. Noen av oppgavene egner seg best å gjøre sammen som klasse, mens spillene og aktivitetene passer godt å gjøre i par, mindre grupper eller individuelt.

bottom of page