top of page

Norsk

Videregående, 8.-10. trinn

Modernisme vs. tradisjon

Kjerneelementer

Tekst i kontekst

Læringsmål

Utforske og reflektere over hvordan tekster fra den realistiske og den modernistiske tradisjonen framstiller menneske, natur og samfunn

I dette undervisningsopplegget vil elevene utforske, reflektere og lære om modernismen og tradisjonalismen.

Gjennom varierte oppgaver, filmer, tekster, quizer og spill, vil elevene oppnå en dypere forståelse av modernismens vesen og dens unike kunstneriske distinksjoner fra tradisjonalismen.

bottom of page