top of page

Musikk

1.-4. trinn, 5.-7. trinn

Musikkens puls

Kjerneelementer

Oppleve og lage musikk

Læringsmål

Eksperimentere med rytmer og andre grunnelementer, og sette sammen mønstre til komposisjoner ved bruk av digitale verktøy.

I dette undervisningsopplegget lærer elevene å finne og måle egen puls, og får knytte opplevelsen av å kjenne hjertets jevne pulsslag til å kjenne musikkens puls. Lytt etter pulsen i forskjellige musikkeksempler og lag en egen rytme med kroppsperkusjon.

bottom of page