top of page

Naturfag

5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Folkehelse og livsmestring

Musklene våre

Kjerneelementer

Kropp og helse

Læringsmål

Beskrive hvordan muskler fungerer, og knytte dette til bevegelse.

Bruke kroppen til å utforske aktiviteter

Vet du hvor mange muskler du har i kroppen? I dette undervisningsopplegget blir elevene kjent med muskelsystemet gjennom fysisk aktivitet, spill og samarbeidsoppgaver. Læringsopplegget kan brukes som introduksjon til et eget forskningsprosjekt på om det finnes en sammenheng mellom fysisk aktivitet og humør.

bottom of page