top of page

Samfunnsfag

1.-4. trinn

Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og livsmestring

Nettvett

Kjerneelementer

Identitetsutvikling og fellesskap

Læringsmål

Reflektere over hvordan man deltar i digital samhandling og drøfte hva det vil si å bruke dømmekraft sett i lys av regler, normer og grenser.

Samtale om nettvett og skap refleksjon rundt digital dømmekraft og samhandling på nett.

bottom of page