top of page

Samfunnsfag

8.-10. trinn, Videregående

Demokrati og medborgerskap

Norges politiske system

Kjerneelementer

Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning

Læringsmål

Reflektere over hva det innebærer å være medborger, og sammenligne hvordan politiske systemer er organisert i forskjellige land og områder.

I dette undervisningsopplegget blir elevene bedre kjent med hvordan Norge styres og hvordan det politiske systemet er satt sammen. Gjennom filmer, interaktive spill, tekster og nettressurser blir elevene invitert til aktiv og engasjerende deltakelse i et spennende og viktig tema.

bottom of page