top of page

Norsk

1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Påskekrim

Kjerneelementer

Språket som system og mulighet

Læringsmål

Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer

Utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk

Dette undervisningsopplegget handler om påske og påskekrim. Med egne tilpasninger kan filen brukes på alle trinn. Filen er i hovedsak laget for norskfaget og legger vekt på ferdigheter i lesing og skriving.

bottom of page