top of page

Matematikk

5.-7. trinn, 8.-10. trinn

Pi-dagen

Kjerneelementer

Utforsking og problemløsing

Læringsmål

Måle radius, diameter og omkrets i sirkler og utforske og argumentere for sammenhengen

14. mars feires Pi-dagen! Gjennomfør et undervisningsopplegg som tar for seg Pi, lær om sirkelen og regn ut sirkelens omkrets, diameter og radius. I dette læringsopplegget finner du samarbeidsoppgaver, spillbaserte aktiviteter og praktiske oppgaver.

bottom of page