top of page

Engelsk

1.-4. trinn, 5.-7. trinn

Prepositions

Kjerneelementer

Språklæring

Læringsmål

Identifisere ordklasser i tilpassede tekster

Lær om preposisjoner på engelsk! Her finner du spillbaserte aktiviteter og interaktive oppgaver hvor elevene må samtale om hvor ulike ting er plassert.

bottom of page