top of page

Kunst og håndverk

5.-7. trinn, 1.-4. trinn

Primærfargene

Kjerneelementer

Håndverksferdigheter

Læringsmål

Utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider

I dette undervisningsopplegget vil elevene lære om primærfargene, Ittens fargesirkel, kontraster og varme/kalde farger. Gjennom ulike tekster, filmer, spillbaserte aktiviteter og oppgaver vil elevene både få dypere innsikt i fargelære og samtidig få muligheten til å lage sine egne, digitale kunstverk!

bottom of page