top of page

Samfunnsfag

Videregående, 8.-10. trinn, 5.-7. trinn

Folkehelse og livsmestring

Reklame

Kjerneelementer

Samfunnskritisk tenking og sammenhenger

Læringsmål

Utforske og reflektere over egne digitale spor og hvordan en selv og andre deltar i digital samhandling

I dette undervisningsopplegget blir elevene oppfordret til å reflektere rundt reklame som dukker opp på sosiale medier. Inviter elevene til å dele skjermbilder av annonser fra egen nyhetsfeed og samtale om god og dårlig merking av reklame. Elevene får også lage sin egen fiktive annonse med utgangspunkt i Forbrukertilsynets veiledning for reklame i sosiale medier.

bottom of page