top of page

Norsk

1.-4. trinn, 5.-7. trinn

Sammensatte tekster

Kjerneelementer

Skriftlig tekstskaping

Læringsmål

Lage tekster som kombinerer skrift med bilder

I dette undervisningsopplegget vil elevene lære om sammensatte tekster. Oppgavene kan gjennomføres felles i klassen eller deles ut som individuelle eller samarbeidende oppgaver.

bottom of page