top of page

Naturfag

5.-7. trinn

Solformørkelse

Kjerneelementer

Energi og materie

Læringsmål

Stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener

Bruke modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte

Lær om solformørkelse med interaktive oppgaver som kan deles ut til elevenes enheter. I dette læringsopplegget finner du tekst, lydopptak, interaktiv simulering og spillbaserte aktiviteter om solformørkelse.

bottom of page